Common Name: Taratana
  1. Senna alata (L.)Roxb.

Last Update: 14/06/2001 12:43:35