Common Name: Ringworm Shrub
  1. Senna alata (L.)Roxb.

Last Update: 14/06/2001 12:41:12