Common Name: Kasondi Senna
  1. Senna sophera (L.)Roxb.

Last Update: 14/06/2001 12:35:43