Common Name: Jacaré Copahiba
  1. Eperua oleifera Ducke
  2. Eperua oleifera Ducke Var. oleifera

Last Update: 14/06/2001 12:34:58