Genera Containing Synonym: Ateleia
  1. Ateleia apetala Griseb. Var. pubescens Leon  [Synonym][1561][1571]
  2. Ateleia cubensis Griseb.  [Synonym][1561][1563][1571]
  3. Ateleia gummifera (DC.)D.Dietr. Var. cubensis (Griseb.)Mohl.  [Synonym][1561][1563][1571]
  4. Ateleia multijuga (A.Rich.)A.Hitchc.  [Synonym][1561][1563][1571]
  5. Ateleia parvifoliola Mohl.  [Synonym][1561][1563][1571]
  6. Ateleia pterocarpa DC.  [Synonym][1563]
  7. Ateleia revoluta Mohl.  [Synonym][1561][1571]
  8. Ateleia tumida Mohl.  [Synonym][1561][1563][1571]

Last Update: 14/06/2001 10:57:39