Genera Containing Synonym: Swartzia
 1. Swartzia acuminata Vogel  [Synonym][1202][1667]
 2. Swartzia acuminata Vogel Var. puberula (Taubert)Glaz.  [Synonym][1202][1667]
 3. Swartzia acuminata Vogel Var. tridynamia Huber  [Synonym][1202][1667]
 4. Swartzia alata Willd.  [Synonym][1202]
 5. Swartzia alterna Benth.  [Synonym][1205]
 6. Swartzia apetala Raddi Var. acuminata Amshoff  [Synonym][1202]
 7. Swartzia aptera DC. Var. recurva (Poeppig)Ducke  [Synonym][1202]
 8. Swartzia arenicola Ducke  [Synonym][1202]
 9. Swartzia benthamiana Miq. Var. tomentifera Ducke  [Synonym][1202]
 10. Swartzia bifida Steudel  [Synonym][1202][1667]
 11. Swartzia blanchetii Benth.  [Synonym][1202][1414]
 12. Swartzia brachystachya DC.  [Synonym][1201]
 13. Swartzia bracteata Ducke  [Synonym][1202]
 14. Swartzia bracteosa Benth.  [Synonym][1202]
 15. Swartzia brasiliensis Vogel  [Synonym][1202][1414]
 16. Swartzia calophylla Poeppig  [Synonym][1202]
 17. Swartzia cardiosperma Benth. Var. foliolosa Benth.  [Synonym][1202][1667]
 18. Swartzia cearensis Ducke  [Synonym][1205][1414]
 19. Swartzia chrysantha Barb.Rodr.  [Synonym][1202]
 20. Swartzia cinerea Ducke  [Synonym][1202]
 21. Swartzia coriacea Desv.  [Synonym][2282]
 22. Swartzia crocea (Vell.Conc.)Benth.  [Synonym][1202][1414]
 23. Swartzia cuspidata Benth. Var. brevistyla Huber  [Synonym][1202][1667]
 24. Swartzia darienensis Pittier  [Synonym][1202]
 25. Swartzia decipiens Holmes  [Synonym][1205]
 26. Swartzia dicarpa Moric.  [Synonym][1202][1414]
 27. Swartzia discolor Poeppig  [Synonym][1202]
 28. Swartzia dodecandra (Vahl)Willd.  [Synonym][1202][1667]
 29. Swartzia elegans Schott  [Synonym][1202][1414]
 30. Swartzia erythrocarpa Benth.  [Synonym][1408]
 31. Swartzia fistuloides Harms  [Synonym][11][2933]
 32. Swartzia flavescens Suesseng.  [Synonym][1202]
 33. Swartzia fugax Benth.  [Synonym][1202]
 34. Swartzia glabra Vogel  [Synonym][1202]
 35. Swartzia grandiflora (Vahl)Willd.  [Synonym][1202][1606]
 36. Swartzia grandifolia Benth. Var. leiogyne Sandw.  [Synonym][1202]
 37. Swartzia kuhlmannii Hoehne  [Synonym][1202]
 38. Swartzia lomatopus Martius  [Synonym][1202]
 39. Swartzia longifolia DC.  [Synonym][1408]
 40. Swartzia lundellii Standley  [Synonym][1202][1645]
 41. Swartzia macrosperma Bertol.  [Synonym][1202]
 42. Swartzia madagascariensis Desv.  [Synonym][106][2933]
 43. Swartzia matthewsii Benth.  [Synonym][1561]
 44. Swartzia melanocardia Ducke  [Synonym][1202]
 45. Swartzia melanoxylon Ducke  [Synonym][1202]
 46. Swartzia microstylis Benth.  [Synonym][1202][1414]
 47. Swartzia minutiflora Kleinhoonte  [Synonym][1205]
 48. Swartzia mollis Benth.  [Synonym][1205][1414]
 49. Swartzia montana Vogel  [Synonym][1414]
 50. Swartzia multijuga A.Rich.  [Synonym][1561][1563][1571]
 51. Swartzia multijuga Vogel Var. apetala Benth.  [Synonym][1202]
 52. Swartzia multijuga Vogel Var. lomatopus (Martius)Benth.  [Synonym][1202]
 53. Swartzia myrtifolia Smith Var. guatemalensis J.D.Smith  [Synonym][1202][1645]
 54. Swartzia nicaraguensis (Britton & Rose)Standley  [Synonym][1202]
 55. Swartzia ochnacea DC.  [Synonym][1202][1414][1470]
 56. Swartzia opacifolia Macbr.  [Synonym][1202][1667]
 57. Swartzia parviflora DC.  [Synonym][1202][1408][1606][1667]
 58. Swartzia pinnata Seemann  [Synonym][1606]
 59. Swartzia platygyne (Benth.)Ducke  [Synonym][1202][1667]
 60. Swartzia polyanthera Steudel  [Synonym][1202]
 61. Swartzia polycarpa Ducke  [Synonym][1202]
 62. Swartzia prouacensis (Aublet)Amshoff  [Synonym][1205]
 63. Swartzia psilonema Harms  [Synonym][1202][1414]
 64. Swartzia pulchra Vogel  [Synonym][1202][1414]
 65. Swartzia racemulosa Huber  [Synonym][1205]
 66. Swartzia rariflora Hoehne  [Synonym][1202][1408][1606][1667]
 67. Swartzia rosea Benth.  [Synonym][1202]
 68. Swartzia rotundata Cowan  [Synonym][1202]
 69. Swartzia similis Benoist  [Synonym][1202]
 70. Swartzia simplex (Sw.)Sprengel Var. darienensis (Pittier)Schery  [Synonym][1202]
 71. Swartzia simplex (Sw.)Sprengel Var. genuina Urban  [Synonym][1202]
 72. Swartzia simplex (Sw.)Sprengel Var. jamaicensis Urban  [Synonym][1202]
 73. Swartzia simplex (Sw.)Sprengel Var. ochnacea (DC.)Cowan  [Synonym][1470]
 74. Swartzia simplicifolia Willd.  [Synonym][1202][1606]
 75. Swartzia snethlageae Ducke  [Synonym][1202]
 76. Swartzia standleyi (Britton & Rose)Standley  [Synonym][1202]
 77. Swartzia stipulifera Harms  [Synonym][1202]
 78. Swartzia tepuiensis Schery  [Synonym][1202]
 79. Swartzia theiodora Taubert  [Synonym][1202]
 80. Swartzia tomentosa DC. Var. altsonii Sandw.  [Synonym][1202]
 81. Swartzia tomentosa DC. Var. cardonae Cowan  [Synonym][1202]
 82. Swartzia tomentosa DC. Var. polyanthera (Steudel)Sandw.  [Synonym][1202]
 83. Swartzia tomentosa DC. Var. sagotii Sandw.  [Synonym][1202]
 84. Swartzia tomentosa DC. Var. sandwithiana Cowan  [Synonym][1202]
 85. Swartzia trifolia Pittier  [Synonym][1202]
 86. Swartzia triphylla Willd.  [Synonym][1408][1442][1606][1667]
 87. Swartzia triphylla DC. Var. grandiflora Raddi  [Synonym][1202][1414]
 88. Swartzia triphyllata Willd.  [Synonym][1202]
 89. Swartzia urubuensis Ducke  [Synonym][1202][1667]
 90. Swartzia viridiflora Ducke  [Synonym][1205]
 91. Swartzia weberbaueri Harms  [Synonym][1561]

Last Update: 14/06/2001 10:59:58