Genera Containing Synonym: Smithia
 1. Smithia aeschynomenoides Baker  [Synonym][210]
 2. Smithia bequaertii De Wild.  [Synonym][210]
 3. Smithia bernieri Baillon  [Synonym][243]
 4. Smithia burttii Baker f.  [Synonym][210]
 5. Smithia domingensis DC.  [Synonym][1547]
 6. Smithia erubescens sensu J.Dewit & Duvign.  [Synonym][210][250]
 7. Smithia eurycalyx Harms  [Synonym][216]
 8. Smithia goetzei Harms  [Synonym][210]
 9. Smithia grandidieri Baillon  [Synonym][243]
 10. Smithia japonica Maxim.  [Synonym][2826]
 11. Smithia kotschyi Benth.  [Synonym][210]
 12. Smithia lutea Porteres  [Synonym][212]
 13. Smithia micrantha Harms  [Synonym][212]
 14. Smithia mildbraedii Harms  [Synonym][237]
 15. Smithia ochreata Taubert  [Synonym][212]
 16. Smithia oubanguiensis Tisser.  [Synonym][243]
 17. Smithia parvifolia Burtt Davy  [Synonym][243]
 18. Smithia platyphylla Brenan  [Synonym][210]
 19. Smithia princeana Harms  [Synonym][210]
 20. Smithia prittwitzii Harms  [Synonym][210]
 21. Smithia recurvifolia Taubert  [Synonym][210]
 22. Smithia reflexa Porteres  [Synonym][210]
 23. Smithia rosea R.Viguier  [Synonym][210]
 24. Smithia scaberrima Taubert  [Synonym][237]
 25. Smithia schweinfurthii Taubert  [Synonym][250]
 26. Smithia speciosa Hutch.  [Synonym][210]
 27. Smithia stolonifera Brenan  [Synonym][210]
 28. Smithia strigosa Benth.  [Synonym][210]
 29. Smithia strobilantha Baker  [Synonym][250]
 30. Smithia trochainii Berhaut  [Synonym][243]
 31. Smithia uguenensis Taubert  [Synonym][210]
 32. Smithia uniflora A.Chev.  [Synonym][212]
 33. Smithia volkensii Taubert  [Synonym][210]

Last Update: 14/06/2001 10:59:53