Genera Containing Synonym: Peiranisia
 1. Peiranisia aristulata Britton & Killip  [Synonym][151]
 2. Peiranisia benitoensis (Britton & Wilson)Britton & Rose  [Synonym][151]
 3. Peiranisia botteriana (Benth.)Britton & Rose  [Synonym][151]
 4. Peiranisia bucherae Mold.  [Synonym][151]
 5. Peiranisia chiapensis (Standley)Britton & Rose  [Synonym][151]
 6. Peiranisia crista (Jacq.)Britton & Rose  [Synonym][151]
 7. Peiranisia deamii Britton & Rose  [Synonym][151]
 8. Peiranisia doylei Britton & Rose  [Synonym][151]
 9. Peiranisia falconiensis Pittier  [Synonym][151]
 10. Peiranisia fitchiana Britton & Rose  [Synonym][151]
 11. Peiranisia foliolosa (Benth.)Britton & Rose  [Synonym][151]
 12. Peiranisia gaumeri Britton & Rose  [Synonym][151]
 13. Peiranisia guatemalensis (J.D.Smith)Britton & Rose  [Synonym][151]
 14. Peiranisia haitiensis Britton & Rose  [Synonym][151]
 15. Peiranisia holwayana (Rose)Britton & Rose  [Synonym][151]
 16. Peiranisia inaguensis Britton & Rose  [Synonym][151]
 17. Peiranisia jamaicensis Britton & Rose  [Synonym][151]
 18. Peiranisia longirostrata Britton & Rose  [Synonym][151]
 19. Peiranisia macrochlamys Pittier  [Synonym][151]
 20. Peiranisia magniflora Pittier  [Synonym][151]
 21. Peiranisia multijuga (Rich.)Britton & Rose  [Synonym][151][1430]
 22. Peiranisia mutisiana Pittier  [Synonym][151]
 23. Peiranisia orcuttii Britton & Rose  [Synonym][151][1350]
 24. Peiranisia oxyadena (DC.)Britton & Rose  [Synonym][151]
 25. Peiranisia palmeri Britton & Rose  [Synonym][151]
 26. Peiranisia polyphylla (Jacq.)Britton & Wilson  [Synonym][151][1430]
 27. Peiranisia quiedondilla (M.Micheli)Britton & Rose  [Synonym][151]
 28. Peiranisia robiniifolia (Benth.)Britton & Rose  [Synonym][151]
 29. Peiranisia saeri Pittier  [Synonym][151]
 30. Peiranisia salvadorensis Britton & Rose  [Synonym][151]
 31. Peiranisia santanderensis Britton & Killip  [Synonym][151]
 32. Peiranisia scopulorum Britton & Rose  [Synonym][151]
 33. Peiranisia shaferi (Britton & Wilson)Britton & Rose  [Synonym][151]
 34. Peiranisia simulans Britton & Rose  [Synonym][151][1470]
 35. Peiranisia tonduzii (Standley)Britton & Rose  [Synonym][151]
 36. Peiranisia turquinae Britton & Rose  [Synonym][151]
 37. Peiranisia velutina Britton & Killip  [Synonym][151]
 38. Peiranisia verbenensis Britton & Rose  [Synonym][151]
 39. Peiranisia viciaefolia Pittier  [Synonym][151]
 40. Peiranisia williamsii Britton & Rose  [Synonym][151]
 41. Peiranisia yucatensis Britton & Rose  [Synonym][151]

Last Update: 14/06/2001 10:59:23