Genera Containing Synonym: Meibomia
 1. Meibomia acuminata (Michaux)S.F.Blake  [Synonym][1358][1742][1850]
 2. Meibomia adscendens (Sw.)Kuntze  [Synonym][1103][1243][1290][1409][1414][1442][1645]
 3. Meibomia adscendens (Sw.)Kuntze Var. incana (Sw.)Kuntze  [Synonym][1243]
 4. Meibomia affinis (Schldl.)Kuntze  [Synonym][1243][1409]
 5. Meibomia albida S.F.Blake  [Synonym][1243][1608]
 6. Meibomia albiflora (Benth. & Oersted)Kuntze  [Synonym][1243][1409][1414]
 7. Meibomia andina Rusby  [Synonym][1243][1608]
 8. Meibomia angustata Rose & Standley  [Synonym][1470]
 9. Meibomia angustifolia (Kunth)Kuntze  [Synonym][1243]
 10. Meibomia aspera (Poiret)Kuntze  [Synonym][1243]
 11. Meibomia aspera (Poiret)Kuntze Var. michelii Schindler  [Synonym][1645]
 12. Meibomia axillaris (Sw.)Kuntze  [Synonym][1103][1243][1290][1409][1414][1430][1608]
 13. Meibomia axillaris (Sw.)Kuntze Var. acutifolia Kuntze  [Synonym][1243][1409][1430][1608][1645]
 14. Meibomia axillaris (Sw.)Kuntze Var. obtusifoliolia Kuntze  [Synonym][1243][1290][1430][1608]
 15. Meibomia barbata (L.)Kuntze  [Synonym][1103][1243][1290][1414][1430]
 16. Meibomia barclayi (Benth.)Rose & Standley  [Synonym][1243][1645]
 17. Meibomia bella S.F.Blake  [Synonym][1470]
 18. Meibomia bigelowii (A.Gray)Kuntze  [Synonym][1442]
 19. Meibomia bracteata (M.Micheli)Hoehne  [Synonym][1103]
 20. Meibomia cajanifolia (Kunth)Kuntze  [Synonym][1243][1442]
 21. Meibomia campyloclada (Hemsley)Kuntze  [Synonym][1243][1442]
 22. Meibomia cana (J.Gmelin)S.F.Blake  [Synonym][1243]
 23. Meibomia canbyi Schindler  [Synonym][2261]
 24. Meibomia costaricensis Schindler  [Synonym][1243][1645]
 25. Meibomia discolor (Vogel)Kuntze  [Synonym][1103][1414]
 26. Meibomia distorta (Aublet)Schindler  [Synonym][1243][1409][1414][1442][1645]
 27. Meibomia distorta (Aublet)Schindler Var. perrottetii (DC.)Schindler  [Synonym][1243][1442]
 28. Meibomia emarginata (Poiret)Kuntze  [Synonym][1243]
 29. Meibomia erythrinifolia (Poiret)Kuntze  [Synonym][1358]
 30. Meibomia gangetica (L.)Kuntze  [Synonym][1608]
 31. Meibomia glabra (Miller)Kuntze  [Synonym][1243][1414][1442][1712]
 32. Meibomia hartwegiana (Hemsley)Kuntze  [Synonym][1460][1645]
 33. Meibomia hjalmarsonii Schindler  [Synonym][1460][1645]
 34. Meibomia humilis Schindler  [Synonym][1442]
 35. Meibomia incana (Sw.)Cook & Collins  [Synonym][1430]
 36. Meibomia incana (Sw.)Hoehne  [Synonym][1103]
 37. Meibomia incana (Sw.)Vail  [Synonym][1243][1414]
 38. Meibomia infracta (DC.)S.F.Blake  [Synonym][1243]
 39. Meibomia intorta (Miller)S.F.Blake  [Synonym][1243][1442]
 40. Meibomia langlasseana Schindler  [Synonym][1470]
 41. Meibomia leiocarpa (Sprengel)Kuntze  [Synonym][1414]
 42. Meibomia leptomeres S.F.Blake  [Synonym][1470]
 43. Meibomia lilloana Schindler  [Synonym][1442]
 44. Meibomia limensis (Hook.)Kuntze  [Synonym][1442][1712]
 45. Meibomia linearifolia (DC.)Kuntze  [Synonym][1243]
 46. Meibomia lunata (Huber)Hoehne  [Synonym][1243]
 47. Meibomia macrodesma S.F.Blake  [Synonym][1243][1645]
 48. Meibomia maxonii Standley  [Synonym][1243][1645]
 49. Meibomia metallica Rose & Standley  [Synonym][1645]
 50. Meibomia micheliana Schindler  [Synonym][1470]
 51. Meibomia michelii S.F.Blake  [Synonym][1470]
 52. Meibomia micrantha Schindler  [Synonym][1442]
 53. Meibomia mollicula (Kunth)Kuntze  [Synonym][1243][1442]
 54. Meibomia mollis (Vahl)Kuntze  [Synonym][1144][1243][1409][1414][1430][1442][1645]
 55. Meibomia monosperma (Baker)Kuntze  [Synonym][2982]
 56. Meibomia multicaulis (DC.)Kuntze  [Synonym][1243]
 57. Meibomia neomexicana (A.Gray)Kuntze  [Synonym][1442]
 58. Meibomia nicaraguensis (Benth. & Oersted)Kuntze  [Synonym][1460][1645]
 59. Meibomia nicaraguensis (Benth. & Oersted)Kuntze Var. coriacea Schindler  [Synonym][1460][1645]
 60. Meibomia nudiflora (L.)Kuntze  [Synonym][1358]
 61. Meibomia occidentalis Morton  [Synonym][1470]
 62. Meibomia orbicularis (Schldl.)Kuntze Var. rubricaulis (Rose & Painter)Schindler  [Synonym][1470]
 63. Meibomia orbicularis (Schldl.)Kuntze Var. salvinii (Hemsley)Schindler  [Synonym][1645]
 64. Meibomia parva Schindler  [Synonym][1442]
 65. Meibomia pauciflora (Nutt.)Kuntze  [Synonym][1358]
 66. Meibomia polygonodes (Baker)Kuntze  [Synonym][1608]
 67. Meibomia procumbens (Miller)Britton  [Synonym][1645]
 68. Meibomia procumbens (Miller)Schindler  [Synonym][1243][1409][1414][1430][1460]
 69. Meibomia procumbens (Miller)Schindler Var. sylvatica (Benth.)Schindler  [Synonym][1243]
 70. Meibomia prorepens S.F.Blake  [Synonym][1243][1608][1645]
 71. Meibomia pulchra Schindler  [Synonym][1470]
 72. Meibomia purpurea (Miller)Small  [Synonym][1243][1409][1430][1442][1645]
 73. Meibomia pycnantha S.F.Blake  [Synonym][1470]
 74. Meibomia radiata (Baker)Kuntze  [Synonym][2982]
 75. Meibomia reptans (Poiret)Kuntze  [Synonym][1243][1608]
 76. Meibomia rhynchodesma S.F.Blake  [Synonym][1243][1658]
 77. Meibomia robinsonii Standley  [Synonym][1470]
 78. Meibomia rubricaulis Rose & Painter  [Synonym][1470]
 79. Meibomia salvinii (Hemsley)Kuntze  [Synonym][1645]
 80. Meibomia saxatilis Morton  [Synonym][1470]
 81. Meibomia sclerophylla (Benth.)Kuntze  [Synonym][1442]
 82. Meibomia scorpiurus (Sw.)Kuntze  [Synonym][1243][1409][1430][1442][1460][1645]
 83. Meibomia seleri Schindler  [Synonym][1645]
 84. Meibomia sericea Schindler  [Synonym][1658]
 85. Meibomia sericophylla (Schldl.)Kuntze  [Synonym][1243]
 86. Meibomia sintenisii (Urban)Britton  [Synonym][1243][1430][1608]
 87. Meibomia skinneri (Benth.)Kuntze  [Synonym][1645]
 88. Meibomia spiralis (Sw.)Kuntze  [Synonym][1243][1409][1460][1645]
 89. Meibomia subsericea (Malme)Schindler  [Synonym][1442]
 90. Meibomia sumichrastii Schindler  [Synonym][1460][1470]
 91. Meibomia supina (Sw.)Britton  [Synonym][1243][1430]
 92. Meibomia sylvestris S.F.Blake  [Synonym][1243]
 93. Meibomia tenella (Kunth)Kuntze Var. longipes Schindler  [Synonym][1243][1470][1645]
 94. Meibomia tenuipes S.F.Blake  [Synonym][1645]
 95. Meibomia tephrophylla S.F.Blake  [Synonym][1470]
 96. Meibomia terminalis (Rich.)Kuntze  [Synonym][1243][1442][1712]
 97. Meibomia tortuosa (Sw.)Kuntze  [Synonym][1243][1409][1414][1430][1442][1645]
 98. Meibomia transversa (Robinson & Greenman)Schindler  [Synonym][1470]
 99. Meibomia triflora (L.)Kuntze  [Synonym][1243][1409][1414][1430][1645]
 100. Meibomia triflora (L.)Kuntze Var. glabrescens Kuntze  [Synonym][1243]
 101. Meibomia triflora (L.)Kuntze Var. pilosa Kuntze  [Synonym][1243]
 102. Meibomia trigona F.W.Gandara  [Synonym][1243]
 103. Meibomia umbellata (L.)Kuntze  [Synonym]
 104. Meibomia umbrosa Britton  [Synonym][1243][1409][1430][1608]
 105. Meibomia uncinata (Jacq.)Kuntze  [Synonym][1103][1414][1442]
 106. Meibomia urarioides S.F.Blake  [Synonym][1470]
 107. Meibomia volubilis Schindler  [Synonym][1470]
 108. Meibomia weberbaueri Schindler  [Synonym][1442]
 109. Meibomia wydleriana (Urban)Britton  [Synonym][1243][1409][1430][1442]

Last Update: 14/06/2001 10:59:02