Genera Containing Synonym: Luetzelburgia
  1. Luetzelburgia brasiliensis Yakovlev  [Synonym][1414][1423]
  2. Luetzelburgia freire-allemanii Rizz. & A.Mattos  [Synonym][1414]
  3. Luetzelburgia pterocarpoides Harms  [Synonym][1414][1582]

Last Update: 14/06/2001 10:58:57