Genera Containing Synonym: Lespedeza
 1. Lespedeza angustifolia Darl.  [Synonym][1184]
 2. Lespedeza angustifolia (Pursh)Elliott Var. brevifolia Britton  [Synonym][1184]
 3. Lespedeza anthobotrya Ricker  [Synonym][1955]
 4. Lespedeza argyrea Siebold & Zucc.  [Synonym][1930]
 5. Lespedeza argyrophylla Hatusima  [Synonym][1955]
 6. Lespedeza bicknellii House  [Synonym][1184]
 7. Lespedeza bicolor Turcz. Var. higoensis (Shimizu)Murata  [Synonym][1955]
 8. Lespedeza bicolor Turcz. Var. intermedia Maxim.  [Synonym][1955]
 9. Lespedeza bicolor Turcz. Var. japonica Nakai  [Synonym][1955]
 10. Lespedeza bicolor Turcz. Var. melanantha (Nakai)Akiy. & H.Ohba  [Synonym][1955][2857]
 11. Lespedeza bicolor Turcz. Var. sericea Nakai  [Synonym][1955]
 12. Lespedeza bicolor Turcz. Var. sieboldii (Miq.)Maxim.  [Synonym][1930]
 13. Lespedeza bicolor Turcz. Var. velutina Nakai  [Synonym][1955]
 14. Lespedeza buergeri Miq. Subsp. praecox (Nakai)Hatusima  [Synonym][1955]
 15. Lespedeza buergeri Miq. Var. praecox Nakai  [Synonym][1930]
 16. Lespedeza buergeri Miq. Var. tetraloba H.Koidz.  [Synonym][1955]
 17. Lespedeza capitata Michaux Var. angustifolia Pursh  [Synonym][1184]
 18. Lespedeza capitata Michaux Var. calycina (Schindler)Fern.  [Synonym][1184]
 19. Lespedeza capitata Michaux Var. sericea Hook.  [Synonym][1184]
 20. Lespedeza capitata Michaux Var. stenophylla C.H.Bissell & Fern.  [Synonym][1184]
 21. Lespedeza capitata Michaux Var. typica Fern.  [Synonym][1184]
 22. Lespedeza capitata Michaux Var. velutina Fern.  [Synonym][1184]
 23. Lespedeza capitata Michaux Var. vulgaris Torrey & A.Gray  [Synonym][1184]
 24. Lespedeza cuneata (Dum.-Cours.)G.Don  [Synonym][1914][1938]
 25. Lespedeza cyrtobotrya Miq. Var. kawachiana (Nakai)Ohwi  [Synonym][1955]
 26. Lespedeza cyrtobotrya Miq. Var. longiramea Nakai  [Synonym][1955]
 27. Lespedeza cyrtobotrya Miq. Var. patens H.Koidz.  [Synonym][1955]
 28. Lespedeza cyrtobotrya Miq. Var. pedunculata Nakai  [Synonym][1955]
 29. Lespedeza cytisoides Bertol.  [Synonym][1311]
 30. Lespedeza cytisoides (Pallas)Nakai  [Synonym][1930]
 31. Lespedeza divergens Pursh  [Synonym][1184]
 32. Lespedeza elliptica Maxim.  [Synonym][2907]
 33. Lespedeza fauriei Leveille  [Synonym][1930]
 34. Lespedeza formosa (Vogel)Koehne  [Synonym][2907]
 35. Lespedeza formosa (Vogel)Koehne Subsp. elliptica (Maxim.)Akiy. & H.Ohba  [Synonym][2907]
 36. Lespedeza formosa (Vogel)Koehne Var. satsumensis (Nakai)Akiy. & H.Ohba  [Synonym][2907]
 37. Lespedeza formosa (Vogel)Koehne Var. velutina (Nakai)Akiy. & H.Ohba  [Synonym][2907]
 38. Lespedeza formosa (Vogel)Koehne Subsp. velutina (Nakai)Akiy. & H.Ohba  [Synonym][2907]
 39. Lespedeza frutescens Elliott  [Synonym][1184]
 40. Lespedeza frutescens (L.)Britton  [Synonym][1184]
 41. Lespedeza frutescens (L.)Britton Var. acutifructa Farw.  [Synonym][1184]
 42. Lespedeza grandis H.Koidz.  [Synonym][1930]
 43. Lespedeza hedysaroides (Pallas)Kitagawa  [Synonym][1930]
 44. Lespedeza hedysaroides (Pallas)Kitagawa Var. subsericea (Komarenko)Kitagawa  [Synonym][1930]
 45. Lespedeza hirta Elliott  [Synonym][1184]
 46. Lespedeza hirta Miq.  [Synonym][1930]
 47. Lespedeza hirta (L.)Hornem. Var. angustifolia (Pursh)Maxim.  [Synonym][1184]
 48. Lespedeza hirta (L.)Hornem. Var. calycina Schindler  [Synonym][1184]
 49. Lespedeza hirta (L.)Hornem. Var. intercursa Fern.  [Synonym][1184]
 50. Lespedeza hirta (L.)Hornem. Var. sparsiflora Torrey & A.Gray  [Synonym][1184]
 51. Lespedeza hirta (L.)Hornem. Var. typica Schindler  [Synonym][1184]
 52. Lespedeza homoloba Nakai Var. emarginata H.Koidz.  [Synonym][1955]
 53. Lespedeza homoloba Nakai Var. higoensis Shimizu  [Synonym][1955]
 54. Lespedeza homoloba Nakai Var. longiloba H.Koidz.  [Synonym][1955]
 55. Lespedeza intermedia Nakai  [Synonym][1930]
 56. Lespedeza intermedia Nakai Var. angustifolia Nakai  [Synonym][1930]
 57. Lespedeza ionocalyx Nakai  [Synonym][1955]
 58. Lespedeza japonica L.Bailey Var. angustifolia (Nakai)Nakai  [Synonym][2855]
 59. Lespedeza japonica L.Bailey Var. australis (Hatusima)Murata  [Synonym][1955]
 60. Lespedeza japonica L.Bailey Var. gracilis Nakai  [Synonym][1930]
 61. Lespedeza japonica L.Bailey Var. intermedia Nakai  [Synonym][1930]
 62. Lespedeza japonica L.Bailey Var. retusa Nakai  [Synonym][1930]
 63. Lespedeza japonica L.Bailey Var. spicata Nakai  [Synonym][1930]
 64. Lespedeza juncea (L.f.)Pers. Var. latifolia Maxim.p.p.  [Synonym][1930]
 65. Lespedeza juncea (L.f.)Pers. Var. sericea Maxim.  [Synonym][1930]
 66. Lespedeza juncea (L.f.)Pers. Subsp. sericea (Thunb.)Steenis  [Synonym][2907]
 67. Lespedeza juncea (L.f.)Pers. Var. sericea (Thunb.)Forbes & Hemsley  [Synonym][1930]
 68. Lespedeza juncea (L.f.)Pers. Var. serpens (Nakai)H.Ohashi  [Synonym][2907]
 69. Lespedeza juncea (L.f.)Pers. Var. subsericea Miq.  [Synonym][1930]
 70. Lespedeza juncea (L.f.)Pers. Var. subsessilis Miq.  [Synonym][1930]
 71. Lespedeza kawachiana Nakai  [Synonym][1930]
 72. Lespedeza kiusiana Nakai  [Synonym][1955]
 73. Lespedeza lagopoides Pers.  [Synonym][2860]
 74. Lespedeza latissima (Matsum.)Nakai  [Synonym][1930]
 75. Lespedeza macrocarpa Bunge  [Synonym][1179]
 76. Lespedeza macrophylla Bunge  [Synonym][1930]
 77. Lespedeza macrovirgata Kitagawa  [Synonym][1930]
 78. Lespedeza medicaginoides Bunge  [Synonym][1930]
 79. Lespedeza melanantha Nakai Var. densa Nakai  [Synonym][1955]
 80. Lespedeza nikkoensis Nakai  [Synonym][1930]
 81. Lespedeza nipponica Nakai Var. satsumensis (Nakai)Murata  [Synonym][2855]
 82. Lespedeza oldhamii Miq.  [Synonym][1930]
 83. Lespedeza patens Nakai  [Synonym][1930]
 84. Lespedeza patens Nakai Var. obtusifolia Nakai  [Synonym][1930]
 85. Lespedeza penduliflora (Oudem.)Nakai  [Synonym][1955]
 86. Lespedeza pilosa (Thunb.)Siebold & Zucc. Var. erecta Hatusima  [Synonym][1930]
 87. Lespedeza pilosa (Thunb.)Siebold & Zucc. Var. latifolia H.Koidz.  [Synonym][1930]
 88. Lespedeza polystachya Michaux  [Synonym][1184]
 89. Lespedeza praecox (Nakai)H.Koidz.  [Synonym][1930]
 90. Lespedeza prairea Britton  [Synonym][1184][1680]
 91. Lespedeza prostrata Nutt.  [Synonym][1184]
 92. Lespedeza prostrata Nakai  [Synonym][1930][2180]
 93. Lespedeza reticulata S.Watson  [Synonym][1184]
 94. Lespedeza reticulata Pers.  [Synonym][1184]
 95. Lespedeza reticulata Pers. Var. angustifolia (Darl.)Maxim.  [Synonym][1184]
 96. Lespedeza reticulata Pers. Var. sessiliflora (Michaux)Maxim.  [Synonym][1184]
 97. Lespedeza retusa Nakai  [Synonym][1930]
 98. Lespedeza rotundiloba Nakai  [Synonym][1930]
 99. Lespedeza satsumensis Nakai  [Synonym][2855]
 100. Lespedeza sendaica Nakai  [Synonym][1930]
 101. Lespedeza sericea Miq.  [Synonym][1938]
 102. Lespedeza sericea (Thunb.)Miq.  [Synonym][1930]
 103. Lespedeza sericea (Thunb.)Miq. Var. latifolia Maxim.p.p.  [Synonym][1930]
 104. Lespedeza serpens Nakai  [Synonym][1930]
 105. Lespedeza sessiliflora Nutt.  [Synonym][1184]
 106. Lespedeza sessiliflora Michaux  [Synonym][1184]
 107. Lespedeza setiloba Nakai  [Synonym][1955]
 108. Lespedeza sieboldii Miq.  [Synonym][1930]
 109. Lespedeza simulata Mackenzie & Bush  [Synonym][1680]
 110. Lespedeza spicata Nakai & F.Maek.  [Synonym][1955]
 111. Lespedeza stipulacea Maxim.  [Synonym][1930]
 112. Lespedeza striata (Thunb.)Hook. & Arn.  [Synonym][1930][1956]
 113. Lespedeza striata Maxim.  [Synonym][1930]
 114. Lespedeza striata (Thunb.)Hook. & Arn. Var. stipulacea (Maxim.)Debeaux  [Synonym][1930][2825]
 115. Lespedeza stuevei DC.  [Synonym][1184]
 116. Lespedeza stuevei Nutt. Var. intermedia A.Gray  [Synonym][1184]
 117. Lespedeza swinhoei Hance  [Synonym][1930]
 118. Lespedeza sylvestris Hatusima  [Synonym][1930]
 119. Lespedeza thunbergii (DC.)Nakai Var. australis Hatusima  [Synonym][1955]
 120. Lespedeza thunbergii (DC.)Nakai Var. obtusifolia (Nakai)Ohwi  [Synonym][1930][2855]
 121. Lespedeza tobae H.Koidz.  [Synonym][1955]
 122. Lespedeza trichocarpa (Stephani)Pers.  [Synonym][1930]
 123. Lespedeza velutina E.Bickn.  [Synonym][1184]
 124. Lespedeza viatorum Benth.  [Synonym][2907]
 125. Lespedeza villosa (Willd.)Pers.  [Synonym][1930]
 126. Lespedeza violacea (L.)Pers. Var. angustifolia (Darl.)Torrey & A.Gray  [Synonym][1184]
 127. Lespedeza violacea (L.)Pers. Var. divergens (Willd.)Torrey & A.Gray  [Synonym][1184]
 128. Lespedeza violacea (L.)Pers. Var. prairea Mackenzie & Bush  [Synonym][1184]
 129. Lespedeza violacea (L.)Pers. Var. reticulata (Willd.)Chapman  [Synonym][1184]
 130. Lespedeza violacea (L.)Pers. Var. sessiliflora G.Don  [Synonym][1184]
 131. Lespedeza virgata (Murray)Dc. Var. macrovirgata (Kitagawa)Kitagawa  [Synonym][1930]
 132. Lespedeza virginica (L.)Britton Var. sessiliflora (Michaux)Schindler  [Synonym][1184]

Last Update: 14/06/2001 10:58:53