Genera Containing Synonym: Kuhnistera
 1. Kuhnistera adenopoda Rydb.  [Synonym][1366]
 2. Kuhnistera candida (Willd.)Kuntze  [Synonym][1085]
 3. Kuhnistera candida (Willd.)Kuntze Var. diffusa Rydb.  [Synonym][1085]
 4. Kuhnistera candida (Willd.)Kuntze Var. multiflora (Nutt.)Rydb.  [Synonym][1085]
 5. Kuhnistera candida (Willd.)Kuntze Var. occidentalis Rydb.  [Synonym][1085]
 6. Kuhnistera carnea (Michaux)Kuntze  [Synonym][1085]
 7. Kuhnistera carolinensis Lam.  [Synonym][1085]
 8. Kuhnistera compacta (Sprengel)Kuntze  [Synonym][1085]
 9. Kuhnistera decumbens (Nutt.)Kuntze  [Synonym][1085]
 10. Kuhnistera emarginata (Torrey & A.Gray)Kuntze  [Synonym][1085]
 11. Kuhnistera exilis (A.Gray)Kuntze  [Synonym][1085]
 12. Kuhnistera feayi (Chapman)Nash  [Synonym][1085]
 13. Kuhnistera flavescens (S.Watson)Kuntze  [Synonym][1085]
 14. Kuhnistera foliosa (A.Gray)Kuntze  [Synonym][1085]
 15. Kuhnistera gattingeri A.A.Heller  [Synonym][1085]
 16. Kuhnistera gracilis (Nutt.)Kuntze  [Synonym][1085]
 17. Kuhnistera grisea (Torrey & A.Gray)Kuntze  [Synonym][1085]
 18. Kuhnistera microphylla (Torrey & A.Gray)A.A.Heller  [Synonym][1085]
 19. Kuhnistera multiflora (Nutt.)A.A.Heller  [Synonym][1085]
 20. Kuhnistera obovata (Moric.)Kuntze  [Synonym][1085]
 21. Kuhnistera occidentalis Britton & Kearney  [Synonym][1085]
 22. Kuhnistera oligophylla (Torrey)A.A.Heller  [Synonym][1085]
 23. Kuhnistera ornata (Douglas)Kuntze  [Synonym][1085]
 24. Kuhnistera pinnata (Walter)Kuntze  [Synonym][1085]
 25. Kuhnistera pulcherrima A.A.Heller  [Synonym][1085]
 26. Kuhnistera reverchoni (S.Watson)A.A.Heller  [Synonym][1085]
 27. Kuhnistera rosea (Nutt.)Kuntze  [Synonym][1085]
 28. Kuhnistera sabinalis (S.Watson)A.A.Heller  [Synonym][1085]
 29. Kuhnistera searlsiae (A.Gray)Kuntze  [Synonym][1085]
 30. Kuhnistera tenuifolia (A.Gray)Kuntze  [Synonym][1085]
 31. Kuhnistera tenuis (Coulter)A.A.Heller  [Synonym][1085]
 32. Kuhnistera villosa (Nutt.)Kuntze  [Synonym][1085]
 33. Kuhnistera violacea (Vent.)Steudel  [Synonym][1085]

Last Update: 14/06/2001 10:58:49