Genera Containing Synonym: Indigofera
 1. Indigofera acanthorhachis Dinter  [Synonym][349]
 2. Indigofera acasonicae Brandegee  [Synonym][1248][1611]
 3. Indigofera acutifolia Schinz  [Synonym][347]
 4. Indigofera acutifolia Schldl.  [Synonym][2658]
 5. Indigofera acutisepala Baker f.  [Synonym][2659]
 6. Indigofera adami Berhaut  [Synonym][347]
 7. Indigofera adscendens Ecklon & Zeyher  [Synonym][2659]
 8. Indigofera affinis Harvey  [Synonym][347]
 9. Indigofera alopecurus Schltr  [Synonym][2659]
 10. Indigofera ammophila Thulin  [Synonym][354][2657]
 11. Indigofera anabaptista Baker  [Synonym][210]
 12. Indigofera angustiloba Baker f.  [Synonym][347][350]
 13. Indigofera anil L.  [Synonym][347][453][1130][1179][1243][1290][1292][1408][1409][1414][1430][1442][1460][1470][1597][1645][1658]
 14. Indigofera anil L. Var. angustifolia Griseb.  [Synonym][1130][1597]
 15. Indigofera anil L. Var. drepanocarpa Berg  [Synonym][1597]
 16. Indigofera anil L. Var. polyphylla DC.  [Synonym][1243][1597]
 17. Indigofera annua Milne-Redh.  [Synonym][347][2657]
 18. Indigofera antennulifera L.Bol.  [Synonym][2659]
 19. Indigofera arenaria E.Meyer  [Synonym][2659]
 20. Indigofera arenaria A.Rich. Var. strigosa A.Terracc.  [Synonym][24]
 21. Indigofera arenicola R.Viguier  [Synonym][2983]
 22. Indigofera argentata I.M.Johnston  [Synonym]
 23. Indigofera argentata (A.Gray)Rydb.  [Synonym][1680]
 24. Indigofera argentea L.  [Synonym]
 25. Indigofera argentea L. Var. brachycarpa Vatke  [Synonym][347]
 26. Indigofera argentea L. Var. coerulea (Roxb.)Baker  [Synonym][347]
 27. Indigofera argyraea Ecklon & Zeyher  [Synonym][347][2656]
 28. Indigofera argyroides E.Meyer  [Synonym][347]
 29. Indigofera arrecta Harvey  [Synonym][347]
 30. Indigofera asparagoides Taubert  [Synonym][347][2657]
 31. Indigofera asparagoides Taubert Subsp. asparagoides  [Synonym][210][2657]
 32. Indigofera asparagoides Taubert Subsp. ephemera J.B.Gillett  [Synonym][210][2657]
 33. Indigofera atriceps Hook.f. Subsp. alboglandulosa (Engl.)J.B.Gillett  [Synonym][210]
 34. Indigofera atrinota N.E.Br.  [Synonym][353]
 35. Indigofera atropurpurea Roxb.  [Synonym][2884]
 36. Indigofera auricoma E.Meyer Var. cuneata Baker f.  [Synonym][2659]
 37. Indigofera australis Willd. Var. signata Benth.  [Synonym][2415]
 38. Indigofera bakeriana P.Viguier  [Synonym][347]
 39. Indigofera baukeana Vatke  [Synonym][347]
 40. Indigofera benthamiana Hance  [Synonym][1179]
 41. Indigofera bifrons E.Meyer  [Synonym][2659]
 42. Indigofera bolusii N.E.Br.  [Synonym][347]
 43. Indigofera boranensis Chiov.  [Synonym][347]
 44. Indigofera brevifolia N.E.Br.  [Synonym][353]
 45. Indigofera brevipes (S.Watson)Rydberg  [Synonym][2658]
 46. Indigofera brevipetiolata Cronq.  [Synonym][347]
 47. Indigofera brevistaminea J.B.Gillett  [Synonym][347][2657]
 48. Indigofera buchneri Taubert  [Synonym][347][2657]
 49. Indigofera burchellii E.Meyer  [Synonym][2906]
 50. Indigofera burkeana Harvey  [Synonym][347][2657][2659]
 51. Indigofera burkeanum (Harv.)Schrire  [Synonym][2657][2659]
 52. Indigofera butayei De Wild.  [Synonym][347][2657]
 53. Indigofera cameronii Baker  [Synonym][210]
 54. Indigofera campestris Benth. Var. latifolia (M.Micheli)Hassler  [Synonym][1130]
 55. Indigofera campestris Kuntz Var. microphylla Chod. & Hassler  [Synonym][2658]
 56. Indigofera cana Thulin  [Synonym][354][2657]
 57. Indigofera candidissima Dinter  [Synonym][232][349][2657][2659]
 58. Indigofera canocalyx Gagnepain  [Synonym][3203]
 59. Indigofera cardiophylla Harvey  [Synonym][222][2659]
 60. Indigofera carinata De Wild.  [Synonym][210]
 61. Indigofera cavaleriei A.Leveille  [Synonym][2884]
 62. Indigofera chamissoniana D.Dietr.  [Synonym][1460][1597]
 63. Indigofera charlieriana Schinz  [Synonym][210]
 64. Indigofera chinensis Vogel  [Synonym][1930]
 65. Indigofera cinerascens DC.  [Synonym][1915]
 66. Indigofera cinerea Buckley  [Synonym][2658]
 67. Indigofera cognata N.E.Br.  [Synonym][347]
 68. Indigofera collina Ecklon & Zeyher  [Synonym][2659]
 69. Indigofera colutea (Burm.f.)Merr. Var. dembianensis (Chiov.)J.B.Gillett  [Synonym][363]
 70. Indigofera colutea (Burm.f.)Merr. Var. grandiflora J.B.Gillett  [Synonym][210]
 71. Indigofera colutea (Burm.f.)Merr. Var. linearis J.B.Gillett  [Synonym][210]
 72. Indigofera comezuelo DC.  [Synonym][1243][1597]
 73. Indigofera commiphoroides Chiov.  [Synonym][347]
 74. Indigofera compacta N.E.Br.  [Synonym][2659]
 75. Indigofera contorta (J.B.Gillett)Schrire  [Synonym][347]
 76. Indigofera coriacea Ait.  [Synonym][2659]
 77. Indigofera coriacea Ait. Var. alopecuroides (Burmf.)Harv.  [Synonym][222]
 78. Indigofera coriacea Ait. Var. cana Harv.  [Synonym][2659]
 79. Indigofera coriacea Ait. Var. hirta Harv.  [Synonym][2659]
 80. Indigofera coriacea Ait. Var. major Harv.  [Synonym][2659]
 81. Indigofera corniculata E.Meyer  [Synonym][2659]
 82. Indigofera coronilloides M.Martens & Galeotti  [Synonym][2658]
 83. Indigofera costata Guillemin & Perrottet  [Synonym][347][2657][2659]
 84. Indigofera costata Guillemin & Perrottet Subsp. costata  [Synonym][212][2657][2659]
 85. Indigofera costata Guillemin & Perrottet Subsp. goniodes (Baker)J.B.Gillett  [Synonym][347][2657][2659]
 86. Indigofera costata Guillemin & Perrottet Subsp. macra (E.Meyer)J.B.Gillett  [Synonym][347][2657]
 87. Indigofera costata Guillemin & Perrottet Subsp. theuschii (O.Hoffm.)J.B.Gillett  [Synonym][347][2657][2659]
 88. Indigofera cubensis Urban  [Synonym][2658]
 89. Indigofera cufodontii Chiov.  [Synonym][347][2657]
 90. Indigofera cylindrica DC.  [Synonym][2659]
 91. Indigofera dalabaca A.Chev.  [Synonym][347]
 92. Indigofera dasyantha Baker f. Var. brevior J.B.Gillett  [Synonym][210]
 93. Indigofera dasyantha Baker f. Var. viscidior J.B.Gillett  [Synonym][210]
 94. Indigofera dealbata Harvey  [Synonym][222][2659]
 95. Indigofera deflexa A.Rich.  [Synonym]
 96. Indigofera dehniae Merxm.  [Synonym][347]
 97. Indigofera delagoensis J.B.Gillett  [Synonym][327]
 98. Indigofera dentata N.E.Br.  [Synonym][216]
 99. Indigofera dielsiana Craib  [Synonym][2884]
 100. Indigofera discolor E.Meyer  [Synonym][222]
 101. Indigofera disjuncta J.B.Gillett  [Synonym][347][2657]
 102. Indigofera disperma L.  [Synonym][1597]
 103. Indigofera dissimilis N.E.Br.  [Synonym][353][2659]
 104. Indigofera divaricata Jacq.  [Synonym][1243][1460][1597]
 105. Indigofera djalonica Hutch. & Dalziel  [Synonym][347]
 106. Indigofera domingensis DC.  [Synonym][1416]
 107. Indigofera drepanocarpa Bergman  [Synonym][1243]
 108. Indigofera dupuisii Micheli  [Synonym][210]
 109. Indigofera echinata Willd.  [Synonym][347]
 110. Indigofera effusa E.Meyer  [Synonym][2659]
 111. Indigofera ehrenbergiana Steudel  [Synonym]
 112. Indigofera elliptica E.Meyer  [Synonym][2654][2659]
 113. Indigofera elongata M.Micheli  [Synonym][1130]
 114. Indigofera endecaphylla Jacq.  [Synonym][347][1179]
 115. Indigofera engleri Baker f.  [Synonym][2659]
 116. Indigofera enneaphylla L.  [Synonym][2415]
 117. Indigofera excelsa M.Martens & Galeotti  [Synonym][1460][1597][1645]
 118. Indigofera fairchildii Baker f.  [Synonym][347]
 119. Indigofera falcata E.Meyer  [Synonym][347]
 120. Indigofera fastigiata E.Meyer  [Synonym][347][2657][2659]
 121. Indigofera ferruginea Schum. & Thonn.  [Synonym][1597]
 122. Indigofera flaccida Roxb.  [Synonym]
 123. Indigofera fleckii Baker f.  [Synonym][232][2659]
 124. Indigofera fragrans Retz.  [Synonym][1915]
 125. Indigofera fusca G.Don  [Synonym][1597]
 126. Indigofera garissaensis J.B.Gillett  [Synonym][210][2657]
 127. Indigofera garkeana Vatke  [Synonym][279]
 128. Indigofera gerardiana Baker  [Synonym][1914][1939]
 129. Indigofera gerrardiana Harv.  [Synonym][222][2659]
 130. Indigofera giesii A.Schreiber  [Synonym][355]
 131. Indigofera gillettii Raimondo & Moggi  [Synonym][8][2657][2664]
 132. Indigofera glabella Fourc.  [Synonym][371][2659]
 133. Indigofera glandulifera Hayata  [Synonym][1179]
 134. Indigofera glegoides DC. Var. liukiuensis Matsum.  [Synonym][2825]
 135. Indigofera goniocarpa Baker f.  [Synonym][210]
 136. Indigofera gracilis Benth.  [Synonym][1130]
 137. Indigofera grisea Desv.  [Synonym][1248][1611]
 138. Indigofera guatimala Lunan  [Synonym][1243][1460][1597][1645]
 139. Indigofera guatimalensis Prain & Baker f.  [Synonym][2658]
 140. Indigofera guerrana Torre  [Synonym][216][2657]
 141. Indigofera gyrata Thulin  [Synonym][354][2657]
 142. Indigofera gyrocarpa Baker f.  [Synonym][347]
 143. Indigofera haitensis Desv.  [Synonym][2658]
 144. Indigofera hartwegii Rydb.  [Synonym][1470]
 145. Indigofera hedranophylla Ecklon & Zeyher  [Synonym][2659]
 146. Indigofera heterophylla Presl  [Synonym]
 147. Indigofera hirta E.Meyer  [Synonym][1]
 148. Indigofera hirta Bojer  [Synonym][1915]
 149. Indigofera homblei Baker f. & Martin Subsp. longiflora J.B.Gillett  [Synonym][210]
 150. Indigofera hosiei Craib  [Synonym][3203]
 151. Indigofera humboldtiana Sprengel  [Synonym][1248][1611]
 152. Indigofera hutchinsoniana J.B.Gillett  [Synonym][347][2657]
 153. Indigofera incarnata (Willd.)Nakai  [Synonym][1930]
 154. Indigofera indica Lam.  [Synonym][1179]
 155. Indigofera inquinans Willd.  [Synonym][1597]
 156. Indigofera jamaicensis Sprengel  [Synonym]
 157. Indigofera johnstonii Baker f.  [Synonym][210]
 158. Indigofera junodii N.E.Br.  [Synonym][347]
 159. Indigofera kaessneri Baker f.  [Synonym][347]
 160. Indigofera kandoensis Baker f.  [Synonym][347]
 161. Indigofera karinensis Thulin  [Synonym][1764][2657]
 162. Indigofera kengeleensis De Wild.  [Synonym][347]
 163. Indigofera keyensis Small  [Synonym][1364]
 164. Indigofera komiensis Tisser.  [Synonym][347]
 165. Indigofera koreana Ohwi  [Synonym][1930]
 166. Indigofera kotoensis Hayata Var. liukiuensis (Matsum.)Ohwi  [Synonym][2823]
 167. Indigofera kraussiana Meisn.  [Synonym][2659]
 168. Indigofera kucharii Thulin  [Synonym][1764]
 169. Indigofera laevis Rydb.  [Synonym]
 170. Indigofera lagascana DC.  [Synonym][2654][2658]
 171. Indigofera langlassei Rydb.  [Synonym][1470]
 172. Indigofera lanuginosa Baker f.  [Synonym][347]
 173. Indigofera laxa Ulbr.  [Synonym][2658]
 174. Indigofera laxeracemosa Baker f.  [Synonym][347]
 175. Indigofera leipzigiae Bremer  [Synonym][2659]
 176. Indigofera leptosepala Torrey & A.Gray  [Synonym][2658]
 177. Indigofera leptosepala Diels  [Synonym]
 178. Indigofera leptosepala Torrey & A.Gray Var. brevipes S.Watson  [Synonym]
 179. Indigofera lespedezioides Kunth Var. pascuorum (Benth.)Hassler  [Synonym][2658]
 180. Indigofera liukiuensis Makino  [Synonym][2825]
 181. Indigofera lobata J.B.Gillett  [Synonym][347][2657]
 182. Indigofera longebarbata Engl.  [Synonym][347]
 183. Indigofera longemucronata Baker f.  [Synonym][347]
 184. Indigofera longeracemosa Baillon  [Synonym][347]
 185. Indigofera longicalyx J.B.Gillett  [Synonym][347][2657]
 186. Indigofera longiflora Taubert  [Synonym][347]
 187. Indigofera longipes N.E.Br.  [Synonym][2659]
 188. Indigofera longispica Gagnepain  [Synonym][3203]
 189. Indigofera longispina J.B.Gillett  [Synonym][347][2659]
 190. Indigofera lotoides Schlect  [Synonym][2658]
 191. Indigofera lydenbergensis N.E.Br.  [Synonym][347]
 192. Indigofera lydenburghensis N.E.Br.  [Synonym][279]
 193. Indigofera macilenta Standley  [Synonym]
 194. Indigofera macra E.Meyer  [Synonym][2659]
 195. Indigofera macrocarpa Desv.  [Synonym][2658]
 196. Indigofera matudai Lundell  [Synonym][2658]
 197. Indigofera medicaginea Baker  [Synonym][347][2657]
 198. Indigofera mexicana L.f.  [Synonym][1442]
 199. Indigofera mexicana Benth.  [Synonym][1470]
 200. Indigofera micrantha Desv.  [Synonym][2658]
 201. Indigofera micrantha Bunge  [Synonym][2884]
 202. Indigofera microcephala Baker f.  [Synonym][210]
 203. Indigofera microcharoides Taubert  [Synonym][347][2657]
 204. Indigofera miniata Ortega Var. florida Isely  [Synonym]
 205. Indigofera miniata Ortega Var. leptosepala (Torey & A.Gray)B.Turner  [Synonym]
 206. Indigofera miniata Ortega Var. miniata  [Synonym]
 207. Indigofera miniata Ortega Var. texana (Buckley)B.Turner  [Synonym]
 208. Indigofera minimifolia Chiov.  [Synonym][347]
 209. Indigofera mittuensis Baker f.  [Synonym][347]
 210. Indigofera moniliformis Baker f.  [Synonym][210]
 211. Indigofera mossambicensis Baker f.  [Synonym][210]
 212. Indigofera mounyinensis Tisser.  [Synonym][347]
 213. Indigofera mucronata DC.  [Synonym][343]
 214. Indigofera mucronata Sprengel  [Synonym][1248][1611]
 215. Indigofera mucronata DC. Var. keyensis (Small)Isely  [Synonym][347][2658]
 216. Indigofera mucronata DC. Var. mucronata  [Synonym]
 217. Indigofera multicaulis DC.  [Synonym][1179]
 218. Indigofera multifoliolata De Wild.  [Synonym][210]
 219. Indigofera nana Rydberg  [Synonym][2658]
 220. Indigofera neglecta N.E.Br.  [Synonym][347]
 221. Indigofera nelsonii N.E.Br.  [Synonym][353]
 222. Indigofera nelsonii Rydberg  [Synonym][2658]
 223. Indigofera nitida T.M.Salter  [Synonym][382][2659]
 224. Indigofera notata N.E.Br.  [Synonym][2659]
 225. Indigofera obermeijerae Bremek.  [Synonym][347]
 226. Indigofera obermejerae Bremek.  [Synonym][347]
 227. Indigofera obermeyerae Bremek.  [Synonym][279]
 228. Indigofera obrajillensis A.Gray  [Synonym][2658]
 229. Indigofera okinawae Ohwi  [Synonym][2825]
 230. Indigofera oligophylla Lam.  [Synonym][1915][3052]
 231. Indigofera ornithopodioides Cham. & Schldl.  [Synonym][1597]
 232. Indigofera ornithopodioides Schum. & Thonn.  [Synonym][1460]
 233. Indigofera oxycarpa Desv.  [Synonym][2658]
 234. Indigofera parviflora Wight & Arn.  [Synonym][210][2657]
 235. Indigofera pascuorum Benth.  [Synonym][1248][1611]
 236. Indigofera pascuorum Griseb.  [Synonym][1132][1133]
 237. Indigofera patens Ecklon & Zeyher  [Synonym][347]
 238. Indigofera pauxilla Burtt Davy  [Synonym][247][2659]
 239. Indigofera pentaphylla Harvey  [Synonym][8]
 240. Indigofera perplexa N.E.Br.  [Synonym][210]
 241. Indigofera phillipsiae Baker f.  [Synonym][2457]
 242. Indigofera pilgerana Schltr.  [Synonym][279]
 243. Indigofera pilosa Poiret Var. multiflora Baker f.  [Synonym][210]
 244. Indigofera pohliana Benth.  [Synonym][1248][1611]
 245. Indigofera polycarpa Harvey  [Synonym][347]
 246. Indigofera praetermissa Baker f.  [Synonym][347][2657]
 247. Indigofera psammotropha H.Bol.  [Synonym][2659]
 248. Indigofera pseudo-indigofera (Merxm.)J.B.Gillett  [Synonym][347][2657][2659]
 249. Indigofera psilocarpa Schltr.  [Synonym][2659]
 250. Indigofera psilostachya Baker  [Synonym][347]
 251. Indigofera psoraleoides L.  [Synonym][222]
 252. Indigofera pueblensis Ryd.  [Synonym][2658]
 253. Indigofera pulchella Roxb.  [Synonym][347][1914]
 254. Indigofera pusilla Lam.  [Synonym][1290]
 255. Indigofera quartiniana A.Rich.  [Synonym][210]
 256. Indigofera ramosa Cronq.  [Synonym][210]
 257. Indigofera relaxata N.E.Br.  [Synonym][210]
 258. Indigofera retroflexa Baillon  [Synonym][210]
 259. Indigofera rhynchocarpa Baker Var. quadrangularis Berhaut  [Synonym][347]
 260. Indigofera richardsiae J.B.Gillett  [Synonym][347][2657]
 261. Indigofera rogersii R.E.Fries  [Synonym][347]
 262. Indigofera rosei Rydb.  [Synonym]
 263. Indigofera rudis N.E.Br.  [Synonym][347]
 264. Indigofera rufescens E.Meyer  [Synonym][2659]
 265. Indigofera sabulicola Benth.  [Synonym][1422]
 266. Indigofera saxicola Engl.  [Synonym][2659]
 267. Indigofera scaberrima Schinz  [Synonym]
 268. Indigofera schlechteri Baker f.  [Synonym][347]
 269. Indigofera semhaensis Vierh.  [Synonym][347]
 270. Indigofera semlikiensis Robyns & Boutique  [Synonym][347]
 271. Indigofera sesbaniifolia A.Chev.  [Synonym][347]
 272. Indigofera sesquijuga Chiov.  [Synonym][2457]
 273. Indigofera sessilis Thulin  [Synonym][1764][2657]
 274. Indigofera seticulosa Harv.  [Synonym][2659]
 275. Indigofera setosissima Harms  [Synonym][210]
 276. Indigofera setosissima Harms Var. major Cronq.  [Synonym][210]
 277. Indigofera shinyangensis Milne-Redh.  [Synonym][210]
 278. Indigofera smithioides R.Viguier  [Synonym][347]
 279. Indigofera sp.B Thulin  [Synonym][24][1764]
 280. Indigofera sp.D Thulin  [Synonym][2457]
 281. Indigofera sp.no.C3j5A J.B.Gillett  [Synonym][210]
 282. Indigofera sp.nr.subcorymbosa Baker  [Synonym][35][210]
 283. Indigofera spathulata J.B.Gillett  [Synonym][347][2657]
 284. Indigofera sphenoides Rydberg  [Synonym][2658]
 285. Indigofera spinescens E.Meyer  [Synonym]
 286. Indigofera stenophylla Ecklon & Zeyher  [Synonym][222]
 287. Indigofera stipulosa Chiov.  [Synonym][347][2657]
 288. Indigofera streyana Merxm.  [Synonym][375]
 289. Indigofera strigosa Sprengel  [Synonym][387]
 290. Indigofera subhirtella Chiov.  [Synonym][347]
 291. Indigofera subulata Griseb.  [Synonym][1597]
 292. Indigofera subulata Poiret  [Synonym][210]
 293. Indigofera subulata Poiret Var. subulata  [Synonym]
 294. Indigofera sumatrana Gaertner  [Synonym][1179]
 295. Indigofera supralevis N.E.Br.  [Synonym][347]
 296. Indigofera tenuirostris Thulin  [Synonym][1764][2657]
 297. Indigofera tephrosioides M.Micheli  [Synonym][1597]
 298. Indigofera tetragona Lebrun & Taton  [Synonym][347]
 299. Indigofera tetragonoloba E.Meyer  [Synonym]
 300. Indigofera tettensis Klotzsch  [Synonym][347]
 301. Indigofera teuschii O.Hoffm.  [Synonym]
 302. Indigofera teysmanni Miq.  [Synonym][1179]
 303. Indigofera theuschii O.Hoffm.  [Synonym][347]
 304. Indigofera tinctoria Miller  [Synonym][1243][1460][1597]
 305. Indigofera tinctoria L. Var. brachycarpa DC.  [Synonym][1243][1597]
 306. Indigofera tinctoria L. Var. macrocarpa DC.  [Synonym][1597]
 307. Indigofera tisserantii (Pellegrin)Pellegrin  [Synonym][347][2657]
 308. Indigofera torulosa Hook. & Arn.  [Synonym][1470][1597]
 309. Indigofera trifoliata auct.  [Synonym][1914]
 310. Indigofera trifoliata sensu auct.  [Synonym][2825]
 311. Indigofera trita sensu auct.  [Synonym][2825]
 312. Indigofera tritoides Baker  [Synonym][347][2657]
 313. Indigofera uhehensis Harms  [Synonym][347]
 314. Indigofera uncinata Ewart & L.Kerr  [Synonym][2415]
 315. Indigofera variabilis N.E.Br.  [Synonym][347]
 316. Indigofera vestita Harv.  [Synonym][2659]
 317. Indigofera viminea E.Meyer  [Synonym][2659]
 318. Indigofera viridiflora Chiov.  [Synonym][2457]
 319. Indigofera viscosa Lam.  [Synonym][347]
 320. Indigofera volubilis Wendl.  [Synonym][1248][1316]
 321. Indigofera wajirensis J.B.Gillett  [Synonym][347][2657]
 322. Indigofera wauensis Cronq.  [Synonym][347]
 323. Indigofera weberbaueri Ulbr.  [Synonym][2658]
 324. Indigofera welwitschii Baker  [Synonym][347][2657]
 325. Indigofera welwitschii Baker Var. remotiflora (Baker f.)Cronq.  [Synonym][2657]
 326. Indigofera wildemanii Baker f.  [Synonym][347]
 327. Indigofera wilmaniae J.B.Gillett  [Synonym][347][2659]
 328. Indigofera zacuapana Rydb.  [Synonym][1597]
 329. Indigofera zenkeri Baker f. Var. brevifoliolata De Wild.  [Synonym][210]

Last Update: 14/06/2001 10:58:44