Genera Containing Synonym: Wiborgia
  1. Wiborgia adenostylis (Baillon)Kuntze  [Synonym][1511][1645]
  2. Wiborgia amorphodes (Kunth)Kuntze  [Synonym][1511]
  3. Wiborgia apterophora R.Dahlgren  [Synonym][495]
  4. Wiborgia armata (Thunb.)Harvey  [Synonym][495]
  5. Wiborgia cuspidata Benth.  [Synonym][495]
  6. Wiborgia flexuosa E.Meyer  [Synonym][495]
  7. Wiborgia spinescens Ecklon & Zeyher  [Synonym][495]
  8. Wiborgia spinosa (A.Gray)Kuntze  [Synonym][1511]

Last Update: 14/06/2001 11:00:13