Genera Containing Provisional: Mucuna
  1. Mucuna macroceratides (Raddi)DC.  [Provisional]
  2. Mucuna mitis (Ruiz Lopez & Pavon)DC.  [Provisional]
  3. Mucuna pluricostata Barb.Rodr.  [Provisional]
  4. Mucuna psittacina Miers  [Provisional]
  5. Mucuna sp.2 B.L.Turner & J.B.Harborne  [Provisional][2031]
  6. Mucuna sp.3 B.A.Birdsong et al.  [Provisional][2030]

Last Update: 14/06/2001 10:57:04