Genera Containing Accepted: Ateleia
 1. Ateleia albolutescens Mohl.  [Accepted]
 2. Ateleia apetala Griseb.  [Accepted][1561][1571]
 3. Ateleia arsenii Standley  [Accepted][1479][1561][1563][1571]
 4. Ateleia glazioveana Baillon  [Accepted]
 5. Ateleia guaraya Herzog  [Accepted]
 6. Ateleia gummifera (DC.)D.Dietr.  [Accepted][1561][1563][1571]
 7. Ateleia herbert-smithii Pittier  [Accepted][1367][1575][2122]
 8. Ateleia insularis Standley  [Accepted]
 9. Ateleia mcvaughii Rudd  [Accepted]
 10. Ateleia microcarpa (Pers.)D.Dietr.  [Accepted]
 11. Ateleia ovata Mohl.  [Accepted]
 12. Ateleia popenoei Correll  [Accepted]
 13. Ateleia pterocarpa D.Dietr.  [Accepted]
 14. Ateleia salicifolia Mohl.  [Accepted]
 15. Ateleia standleyana Mohl.  [Accepted]
 16. Ateleia tomentosa Rudd  [Accepted]
 17. Ateleia truncata Mohl.  [Accepted]
 18. Ateleia venezuelensis Mohl.  [Accepted]

Last Update: 14/06/2001 10:54:07